Algemene Voorwaarden verhuur Personal Trainer ruimte

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Personal Trainer ruimte: hierna te noemen PT ruimte; de op Industrieweg 8 te Druten beschikbaar gestelde ruimte voor trainingsdoeleinden.
  2. Huurder: degene die de PT ruimte huurt;
  3. Verhuurder: Helisports International B.V.

Huren van de PT ruimte

Voor de PT ruimte geldt een minimale reserveringseenheid van een uur.

Huren van de PT ruimte geeft het recht om voor de overeengekomen prijs, periode en binnen overeengekomen tijden in de betreffende ruimte te werken en gebruik te maken van de bijbehorende faciliteiten.

Tijden en dagdelen

De PT ruimte is te huur binnen de volgende openingstijden:

Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 17:30

Kosten en betaling

Huurtarief personal trainer - small group training.

Huurtarief voor 60 minuten training voor max. 6 personen = € 19,95

Annuleren

Annuleren is tot 48 uur voorafgaand aan de reserveringsdatum kosteloos. Bij annulering later dan 48 uur voor aanvang wordt 100% huur in rekening gebracht.

Optie

Het is mogelijk een optie te plaatsen op een PT ruimte voor een bepaalde datum en tijdstip. Zonder bericht vervalt de optie automatisch na vijf werkdagen na het plaatsen van de optie.

Gebruik PT ruimte

De huurder laat de PT ruimte schoon achter. Indien extra schoonmaakkosten noodzakelijk blijken als gevolg van het gebruik door huurder is huurder deze kosten verschuldigd tegen een tarief van € 30,- per uur.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan pand of inventaris van de PT ruimte veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de PT ruimte gedurende de huur van de PT ruimte.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de PT ruimte veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de PT ruimte gedurende de huur van de ruimte.

Algemeen

Verhuurder is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de (afgesloten) ruimte(n) meegebrachte materialen, kleding en/of andere goederen. Verhuurder is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders van de PT ruimte.

Gedragsregels

  1. De huurder zal de ruimte huren voor activiteiten zonder overlastrisico.
  2. In de PT ruimte is roken niet toegestaan.
  3. De activiteiten waarvoor de ruimte gehuurd wordt, zullen niet in strijd met de grondwet en zullen geen expliciet politieke doelstelling kennen en/of religieuze overtuiging uitdragen.
  4. Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, of handelen in strijd met één of meer voorwaarden waaronder het gebruik is toegestaan, worden door de verhuurder verwijderd uit de accommodatie.
  5. Huisdieren, fietsen, skates en skeelers of dergelijk gebruiksmateriaal worden niet toegelaten in het gebouw.
  6. Bij gebruik van de PT ruimte dient de huurder aanwezig te zijn. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen.
  7. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. In de ruimte mag geen publiek worden toegelaten.